Zapraszamy
Pn - pt: 9:00 - 17:00
Sobota : 9:00 - 13:00
Kontakt
Gminna Biblioteka Publiczna
w Wiśniowej

Wiśniowa 136
38-124 Wiśniowa
017 277 50 59
E-mail: gbpwisniowa@gmail.com
Programy i akcje
Osób online
1

Kalendarium

12.01.1949 r. - powstanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej, która mieści się w sali lekcyjnej tutejszej Szkoły Rolniczej. Księgozbiór liczy 456 woluminów. Pierwszą bibliotekarką jest nauczycielka Józefa Pospieszyl. Powstaje 9 punktów bibliotecznych, do których książki wypożyczane są z Biblioteki Powiatowej w Krośnie
1966 r. - kierownikiem biblioteki zostaje Maria Pasieka
1974 r. - utworzenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży
1975 r. - przeniesienie księgozbioru do budynku wielofunkcyjnego, w którym znajduje się on do dziś (budynek Ośrodka Kultury w Wiśniowej)
1972-1976 r. - przy bibliotece działa teatrzyk lalkowy, który bierze udział w wielu przeglądach wojewódzkich
15.06.1992 r. - wpisanie GBP w Wiśniowej do Rejestru Instytucji Kultury
1992-1998 r. - na terenie gminy ukazuje się kwartalnik "Gmina Samorządna" - członkiem zespołu redakcyjnego jest kierownik GBP Maria Pasieka
1994 r. - ogłoszenie pierwszego z cyklu konkursów "Moja miejscowość rodzinna, moja gmina", mającego na celu popularyzację regionu
1996 r - konkurs "Moja wieś w podaniach, legendach i wierzeniach ludowych"
1998r. - ogłoszenie konkursu p.h. "Najbliższa Ojczyzna" adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy
1999 r. - zorganizowanie przez GBP pierwszej z szeregu imprez dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy
28.12.2000 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gminy zostaje uchwalony Statut GBP w Wiśniowej
1.07.2002 r. - Kierownikiem GBP zostaje Małgorzata Twardosz
2002 r. - rozpoczęcie prac w programie bibliotecznym LIBRA 2000, biblioteka uzyskuje dostęp do Internetu za pomocą stałego łącza
2003 r. - Turniej czytelniczy p.h. "Jeżycjada", którym Biblioteka rozpoczyna cykl imprez przeznaczonych dla uczniów klas gimnazjalnych z terenu gminy
2006 r. - Biblioteka pozyskuje pomieszczenia sąsiadującego z nią mieszkania, dzięki czemu powiększony zostaje lokal GBP.
2008 - zostaje uruchomiona czytelnia internetowa "Ikonka"
lipiec 2009 - Katalog GBP w Wiśniowej zostaje udostępniony w Internecie
2013 - Biblioteka w Wiśniowej zostaje zakwalifikowana do III rundy Programu Rozwoju Bibliotek
styczeń 2014 - Rozpoczęcie wypożyczania za pomocą programu Libra 2000, oficjalne zakończenie komputeryzacji GBP w Wiśniowej.
Katalog on-line
Nowości